Logo Carrots & Beans

  Campagne voorwaarden winactie Carrots and beans

 1. Algemeen

  1. Deze campagnevoorwaarden zijn van toepassing op http://carrotsandbeans.nl/ (het winnen van 100 euro boodschappen).
  2. Deze campagne wordt georganiseerd door Carrots and Beans, onderdeel van Young Family Media B.V.
  3. De campagne loopt tot en met tenminste december 2016.
 2. De campagne

  1. De campagne bestaat uit het invullen van het registratieformulier op http://carrotsandbeans.nl/. Je bevestigt dat de verstrekte gegevens correct, relevant en volledig zijn. Per mailadres mag je eenmalig deelnemen.
  2. Deelname aan de campagne is gratis en vrijblijvend.
  3. Op het moment van deelname ben je tenminste 18 jaar of ouder.
  4. Elke week wordt een winnaar bekend gemaakt. De winnaar wordt getrokken uit de weekdeelnemers. De winnaar wordt door Carrots and Beans benaderd en gepubliceerd op http://carrotsandbeans.nl/.
 3. Uitsluiting deelname

  1. Carrots and Beans behoudt het recht om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of te weigeren voor deelname in het geval van onder andere overtreding van de spelregels of het beïnvloeden van de campagne.
  2. Medewerkers van Carrots and Beans zijn uitgesloten van deelname aan de campagne.
 4. Prijzen

  1. De te winnen prijs is een tegoedbon voor t.w.v. 100 euro, te besteden aan boodschappen bij een door Carrots and Beans aangegeven supermarkt. De leverancier van de prijs behoudt zich uitdrukkelijk het recht om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen of de geldwaarde van de prijs uit te betalen indien noodzakelijk.
  2. Met de winnaar wordt, na de trekking, telefonisch of per e-mail contact opgenomen.
  3. Bij weigering van in ontvangstneming of bij loze contactmomenten is Carrots and Beans gerechtigd eventueel een nieuwe winnaar aan te wijzen.
  4. De prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld. Over de uitslag van de campagne kan niet worden gecorrespondeerd.
  5. Alle deelnemers geven toestemming om benaderd te worden door Carrots and Beans per post, telefoon, sms, e-mail en/of andere media op de hoogte te houden van interessante informatie, activiteiten, nieuws, aanbiedingen en dergelijke. en gaan akkoord met de algemene- en campagnevoorwaarden.
 5. Overig

  1. Carrots and Beans behoudt het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de campagnevoorwaarden te wijzigen dan wel de campagne te beïindigen, te onderbreken of te wijzigen.
  2. De aangifte van eventuele kansspelbelasting en de betaling daarvan komt voor rekening van de winnaars.
  3. De winnaars geven toestemming voor het gebruik van hun voornaam, woonplaats en foto op de website van Carrots and Beans voor promotionele doeleinden.
  4. Carrots and Beans handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.
  5. Door middel van deelname aan de campagne worden persoonsgegevens van jou verwerkt. De gegevens die Carrots and Beans verkrijgt in het kader van deze campagne worden conform de relevante wet- en regelgeving behandeld.
  6. Op deze campagne, de spelvoorwaarden en alle met de campagne verbandhoudende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
  7. Door mee te doen aan deze campagne geven deelnemers Carrots and Beans toestemming om per post, telefoon, sms, e-mail en/of andere media op de hoogte te worden gehouden van interessante informatie, activiteiten, nieuws, aanbiedingen en dergelijke.
  8. Klachten over deze campagne kunnen per e-mail kenbaar worden gemaakt via info@carrotsandbeans.nl.